Tối ưu hóa windows 10 – Tăng tốc windows 10 mượt mà

3
5Cách tối ưu hóa win10 cho mọi người :
—Xóa tập tin tạm của hệ thống (rác)
%temp%,
prefetch
— tạo : notepad
@echo off
color 0C echo Xoa file rac cho Windows
del /f /s /q %systemdrive%*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%*._mp
del /f /s /q %systemdrive%*.log del /f /s /q %systemdrive%*.gid
del /f /s /q %systemdrive%*.chk
del /f /s /q %systemdrive%*.old del /f /s /q %systemdrive%recycled*.*
del /f /s /q %windir%*.bak
del /f /s /q %windir%prefetch*.* rd /s /q %windir%temp & md %windir%temp
del /f /q %userprofile%cookies*.*
del /f /q %userprofile%recent*.*
del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemporary Internet Files*.*” del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemp*.*”
del /f /s /q “%userprofile%recent*.*”
pause
——- Các app có thể xóa nhé :
Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *Messaging* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage

Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage

Nguồn: https://potomacstewards.org/

Xem thêm bài viết khác: https://potomacstewards.org/cong-nghe/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here