[Nhạc Niệm Phật ]:Tán Thán Phật A Di Đà Và Cõi Cực Lạc

37
3HẠNH NGUYỆN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ (TÁN THÁN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ)
LỜI NHẠC : THÍCH NỮ HUỆ NGẠN

File MP3 Links Download:
1. Về Tây Phương có A Di Đà
Ở cõi đây có Phật Thích Ca
Phật hai nước phát tâm là
Độ dân chúng nơi Ta Bà
Về bên cõi A Di Đà
2. Lạc Bang cõi vui tràn đầy
Mọi người khi sanh về đây
Khổ ưu não rơi từng ngày
Người trong nước luôn sum vầy
Trồng cây đức đơm hoa dày
3. Cảnh quang cõi A Di Đà
Ngọc lưu ly xây hành lan
Dùng châu lưới bao quanh nhà
Hàng cây báu rung la đà
Đường đi cũng trân châu ngà.
4. Hồ ao có sen bằng vàng
Tỏa từ hoa ra hào quang
Màu sen trắng, xanh hay vàng
Hào quang sáng lên muôn ngàn
Để dang đón dân ta Bà
5. Giữa ao có ngôi nhà sàng
Về được đây ôi là sang
Toàn châu báu như kim vàng
Bạch kim lót xây nên đàng
Tỏa lên nét phong cao nhàn.
6. Hồ ao nước ôi nhiệm mầu
Vị ngọt thanh thơm và sâu
Sản sanh đức luôn đi đầu
Vậy ai uống mong vơi sầu
Được theo ý như mong cầu
7. Cõi đây trỗi lên nhạc trời
Người được nghe ưu sầu vơi
Hạt mưa xuống đơm hoa trời
Tỏa hương đến thơm cho đời
Người nghe sẽ an muôn đời
8. Người trên đó thân vàng rồng
Mỗi buổi mai đi nhặt bông
Về dâng cúng mong gieo trồng
Hạt hoa đức vươn trong lòng
Đường chơn lý luôn tỏa hồng.
9. Cõi nơi ấy chim muôn màu
Nguyện cùng gieo căn lành sâu
Miệng luôn hót âm thanh mầu
Dạy người biết buông đau sầu
Trọn đời sống không lo rầu
10. Mỗi khi gió lay cây cành
Tạo ra tiếng âm thật thanh
Dạy dân chúng nên tu hành
Hãy tinh tấn cho chuyên cần
Quả tâm đức mau viên thành.
11. Cõi bên ấy ôi nhiệm mầu
Vật tiện nghi trân bảo châu
Người an hưởng trong sang giàu
Mọi sinh sống chư thiên hầu
Toàn tâm ý không vương sầu
12. Cõi Tây ấy không thù hằn
Mọi người thương như tình thân
Chẳng tham sắc, danh không cần
Đường ân ái không lân cận
Cùng nhau quyết tu chuyên cần
13. Người bên ấy không tầm thường
Họ đều sanh tâm hiền lương
Chẳng toan tính không đo lường
Bình an sống trong chơn thường
Được tâm ý luôn an tường.
14. Phật sao có tên Di Đà?
Vì Ngài tâm luôn vị tha
Nguyện thương chúng sanh Ta Bà
Mở ra nước A Di Đà
Độ cho hết dân Ta Bà
15. Phật bên ấy tâm phi thường
Lòng từ lan sang mười phương
Cùng bi trí cao vô lượng
Vậy ta hãy nên quy ngưỡng
Để mau thoát u mê đường
16. Phật xưa có ra lời thề
Mở rộng thêm Bang Lạc quê
Vậy ai đã mong sanh về
Thì nên chớ tâm si mê
Phật dang đón đưa ta về.
17. Người ơi hãy mau tỉnh lòng
Đừng để cho tâm chạy rong
Vì còn đắm mê danh lòng
Tử sanh ấy luôn quay vòng
Lạc bang nước không sanh đồng
18. Vậy ta chớ tâm buông thả
Hãy niệm danh Di Đà A
Cõi Tây ấy quê hương nhà
Người vui sống không đau già
Kề bên đức A Di Đà
19. Cõi Tây ấy không luân hồi
Vậy người ơi mau về thôi
Niệm thông suốt khi đi ngồi
Để ưu não không đâm chồi
Tòa sen báu ta lên ngồi
20. Này ta hãy mau niệm Phật
Để nghiệp duyên không chồng chất
Trần gian vốn không chân thật
Thì sao hãy không niêm mật
Niệm danh đức Di Đà Phật
21. Người niệm hãy không sân hận
Mọi loài thương như người thân
Hễ khi giúp ai đang cần
Về sau ý không ân hận
Nguyện chia cách tâm xa gần.
22. Nguyện cho những ai niệm Phật
Được thân thể luôn bình an
Được tâm ý luôn thanh nhàn
Vượt gian khó trong muôn ngàn
Lòng ưu não mau phai tàn.

Nam Mô A Di Đà Phật!
– Niệm Phật Đường Online:
– Fanpage Facebook:
– Youtube:
– Twitter:
-Instagram:

Nam Mô A Di Đà Phật!
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không. Niệm Phật – Thành Phật”

Nguồn: https://potomacstewards.org/

Xem thêm bài viết khác: https://potomacstewards.org/am-nhac/

37 COMMENTS

 1. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NGUYỆN CHO Ai NIỆM PHẬT THÂN LUÔN ĐƯỢC BÌNH AN
  A DI ĐÀ PHẬT🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 2. Quy mạng lễ a di đà phật,
  Ở phương tây thế giới an lành con nay sinh phát nguyện vãng cúi sinh đức từ bi tiếp độ nam mô a di đà phật

 3. 👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👍👎👎

 4. Nam Mô A Di Đà Phật Con nguyện hằng ngày Lạy , Phât Niêm Phật khi bỏ báo thân này cho con được về Tây Phượng Cực Lạc cả Đức Phật A Di Đà

 5. Quy mạng lễ a di đà phật.
  Ở phương tây thế giới an lành con nay sinh phát nguyện vãng sanh cúi sinh đức từ bi tiếp độ nam mô a di đà phật
  Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ bi a di đà phật
  Nguyện đem công đức này trang nghiêm cỗi phạt tịnh trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe hướng về lồng đại khi bỏ báo thuân này đồng sinh nước cực lạc nam mô a di đà phật

 6. Quy mạng lễ a di đà phật
  Ở phương tây thế giới an lành con nay sinh phát nguyện vãng cúi sinh đức từ bi tiếp độ nam mô a di đà
  Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ bi a di đà phật
  Nguyện đem công đức này trang nghiêm cỗi phạt tịnh trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe hướng về lồng đại khi bỏ báo thuân này đồng sinh nước cực lạc nam mô a di đà phật

 7. Nam mô a di đà phật.🙏 Nam mô a di đà phật 🙏nam mô a di đà phật 🙏đường chân lý luôn tỏa Hồng.

 8. Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Cầu nguyện cho những người đã làm ra những vi deo niệm Phật
  Luôn luôn mạnh khỏe thân tâm thường an lạc
  Nguyên cho những ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm hết một báo thân này sanh về cõi cực lạc

 9. Nam mô a đà phật con xin ngài tiếp dẫn hương linh của cha con tên là quách thanh nguyên mất ngày 14/8 năm 2015 ở ấp đầu sấu đông xã lộc ninh huyện hồng dân tỉnh bạc liêu tuổi sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Nam Mô A Di Đà Phật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here